Thursday , February 25 2021

【創業 有 路】 日 踩 19 小時 愧對 初生 B 仔 「黐 線 佬」 300 呎 舖 仔 燒 海 – – 香港 蘋果 日報
【創業 有 路】 日 踩 19 小時 愧對 初生 B 仔 「黐 線 佬」 300 呎 舖 仔 燒 海 香港 蘋果 日報

【創業 有 路】 「佢係 一個 黐 線 佬!」 四 眼 哥哥 熟客 想也不想 就说. 說 來 奇怪, 这 串燒 小店 店面 只有 300 呎, 卻 放置 幾個 魚缸, 活 蝦蝦 鮑魚 吸引 黑人 在 門外 「偷看」. 小店 的 …


Source link

About hongkong