Thursday , December 5 2019
Home / poland / Świadek przed komisją ds. VAT: w Ministerstwie Finansów dyskutowano o problemach, nie o skali – Wiadomości

Świadek przed komisją ds. VAT: w Ministerstwie Finansów dyskutowano o problemach, nie o skali – WiadomościW czasie nadzorowania departamentów podatkowych we do not have a scale – we will send a letter to the Commission. VAT b. wiceminister finansów w latach 2006-2014 Jacek Dominik. There are no nigdzies on the wiarygodnego document, określającego wielkość luki podatkowej.

Jak powiedział Jacek Dominik włościciel wiceministra finansów objął we wrześniu 2006 r. i pełnił ją do końca czerwca 2014 r. W tym czasie nadzorował przez kilka miesięcy w 2006 r. department UE and zagraniczny, from October 2006 r. until June 2008 r. nadzorował departament polityki podatkowej, w 2008 r. przez okołwa dwa miesiące był też szefem Służby Celnej. Then the first department of the UE and zagraniczny, and następie także poręczeń i gwarancji.

Szef commissioners Marcin Horała and Jože Zastępca Kazimierz Smoliński (both PiS) pytali świadka głównie o kwestie mechanizmu odwróconego VAT, który na niektóre towary został w części krajów UE wprowadzony znacznie wcześniej niż w Polsce.

Jacek Dominik: mieliśmy wątpliwości ws. odwróconego VAT

Były wiceminister wyjaśnił, already instytucja odwrotnego obciążenia była wprowadzana na wniosek państw członkowskich przy oporze Komisji Europejskiej. Group kilku państw zasygnalizowała, you have a small problem with VAT and very much ich rozwiązanie wskazały odwrotne obciążenie. – The European Commission's Commission for the Protection of the Rights of the Child, even if this is not the case with the system itself, does not necessarily mean that there is a problem, but there is a problem with in-laws – wskazł b. wiceminister.

There is also no such thing as our financial resources, because if the VAT is paid to the UE, it can be used for the "mechanization of balloons", which will explain the problem of data in the entire region. – My też mieliśmy wątpliwości, czy takie rozwiązanie jest w pełni skuteczne – mówił Dominik.

If there is a problem with VAT, then it will not be disclosed in the MF for data. Additionally, as early as 2007, gdy nadzorował kwestie podatkowe, jeszcze nie było świadomości o nadużyciach podatkowych, and on the UE forum there are no acceptances for derogations in the case of unijnych w sprawie odwróconego VAT. Dopiero w 2010 r., Już gdy wiedza była inna, zaczęto wprowadzać to rozwiązanie.

Jacek Dominik mówił, already single place – w tym Polska – naiskały na KE, by wprowadzić rozwiązania systemowe na poziomie całej UE, które zmierzałyby do uszczelnienia VAT. Tym bardziej, że obecny system unijnego VAT miał być przejściowym, wprowadzonym na trzy lata.

By choosing Marcin Horała pytał, dlaczego Poland does not block the Commission's powers on the protection of the interests and the right to defend themselves from witchcraft; Wielka Brytania uzyskała przedłużenie zgody dotyczącej elektroniki, zgodę w 2010 r. dostały Niemcy, Austria, Włochy – without sprzeciwu Polski.

– Mamy pewną dynamikę. Inaczej wyglądała dyskusja on poziomie państw członkowskich dwa lata wcześniej, czyli w 2008 r., Kiedy były it nowe Tools wprowadzane przez państwa członkowskie and bardzo wiele państw wykazywało longer wstrzemięźliwość, jeśli chodzi on poparcie tych rozwiązań licząca on it, already KE w tym czasie wypracuje jakieś rozwiązania systemowe. Inaczej dyskusja przebiegała po kilku latach, kiedy okazywało się proponowane przez KE rozwiązania nie do końca wychodzą naprzeciw oczekiwaniom państw członkowskich – mówił Jacek Dominik.

Additionally, if the scale is overwhelming, the result is a strong effect of wprowadzanych rozwiązań podejmowały ryzyko zastosowania podobnych. – Polska nie blokowała ponieważ to był okres, kiedy i my zaczynaliśmy się przyglądać, czy takie rozwiązanie w Polsce nie miałoby racji bytu, czy mogłoby być skuteczne – powiedział.

Wiceszef komisije pytał, co świadek zrobił, aby te rozwiązania w tym okresie wprowadzić. Dominik wyjaśniał, że odpowiadał wtedy w MF za sprawy międzynarodowe, a nie krajowe. Pytany, jaka była jego rola w kierownictwie, powiedział: "Jeżeli pojawiały się kwestię rozwiązań będących odstępstwem od prawa wspólnotowego, to sygnalizowałem to ministrowi finansów".

Odniósł się też do pytania o zniesienie tzw. 30-proc. sankcji VAT, which was postulowed by the sejmową komisję "Przyjazne państwo", who was in Sejmie VI cadences by Janusz Palikot. Jacek Dominik przyznał, already MF było zdania, żeby tej sankcji nie znosić, natomiast nie była to kwestia, którą on zgłaszał jako element niezgodny z prawem wspólnotowym.

"Nie znałem skali nadużyć"

B. wiceminister zapewnił, że w czasie, gdy nadzorował deputy polityki podatkowej w MF nie znawali skali nadużyć w polski systemie podatkowym. – O tym, že mamy coraz większy problem + karuzel VAT-owskich + dowiedziałem się wiele lat później, około 2012-2013 roku – mówił.

There are no nigdzies on the wiarygodnego document, określającego wielkość luki podatkowej. – Nie dysponuję materiałami analitycznymi, na podstawie których można określić, jakiej skali jest this port and with czego wynika – stwierdził. Additionally, as a matter of fact, already "wrzucamy do jedneego worka dwie rzeczy: to co-possible by theoretical knowledge of the VAT data, and we are not obligated to cooperate with the public, we have no more than that, because it co np. Straciliśmy ze względu na celowe przestępstwa podatkowe ".

Jacek Dominik oświadczył, że nigdy nie słyszał też o żadnych zakazach kontrollowania cystern z paliwem, kierowanych jakoby do służby celnej. – Nigdy is not spotting us, we do not have a widget, we do not have enough, we can not wait for a letter, we are not controlling cystern – poinformował.

Zapewnił, already "temat walki z nadużyciami był tematem stałym". Mówiąc o powstających w MF projektach podatkowych podkreślał, že zawsze był dylemat i dyskusja o tym, jaki jest np. optymalny zakres sprawozdawczości podatkowej. Ocenił, że często bardziej restrykcyjne rozwiązania, proponowane przez resort zostawały na dalszych etapach prac legislacyjnych znacznie łagodzone. – Minister financów często przegrywał w parlamencie ze stanowiskiem, żeby nie komplikować życia podmiotom gospodarczym – mówił.

Były wiceminister pytany o znaczną różnicę forecasts and rzeczywistych wpływów with VAT w latach 2008-2009 mówił, że był to czas kryzysu, w którym różne dane zaczęły ulegać zmianom. Jak podkreślał, w tym czasie trwały na poziomie ministrów państw UE "nerwowe rozmowy" m.in. On the topic, the strong is the scale of kryzysu and czy "nie wywali się cały sektor bankowy". – Praktycznie nikt nie zastanawiał się, czy jest i w jakiej skali jakaś luka VAT, tylko czy mamy wystarczające środki, by utrzymać funkcjonowanie banków i czy uł się zatrzymać kryzys żeby (…) nie rozwaliła się cała gospodarka unijna – mówił Jacek Dominik.

"Skutecznośc nie polega na natarczywości"

Małgorzata Janowska (PiS) estimated that she was already a minister of the state, czy wiceministra finansów to służba dla państwa polskiego. Zauważyła, already with wcześniejszych wypowiedzi Jacka Dominika wynikało, already on spotkaniach kierownictwa MF informował on the method of utilizing VAT stosowanych w innych krajach UE.

– I teraz moje pytanie, czy (…) faktycznie pan dbał o to, był wręcz upierdliwy, żeby faktycznie coś zadziało się w tym temacie, żeby faktycznie ktoś zajął się tym tematem? Czy raczej pan przekazał i uważał pan, że pan już wszystko zrobił i to wystarczy? – pytała.

– Nie bardzo rozumiem takiego określenia "być upierdliwym" – odpowiedział Jacek Dominik. – Niezwykle natarczywym … – doprecyzował Marcin Horała. – Wydaje mi się, że skuteczność nie polega na natarczywości. Powtarzanie cały czas, zabieranie głosu w jednej i toj sprawie wcale nie oznacza, že je przyspieszy – ocenił świadek.

Posłanka pytała dlaczego w Polsce taka wółność wprowadzono odwrotne obciżżenie w VAT. – Pierwsze information on the topic "reverse charge" (with an initial VAT accrual) has not been spotted with the przychylnością podmiotów gospodarczych, wręcz przeciwnie (…). He was a minister of finance, but he was a bit cryptic with other stones, even if this was not a good thing (…), that was not the same as the first ministry minister – tłumaczył.

Małgorzata Janowska also suffered, cz minister of finance Jacek Rostowski ordered a womeminist rozmowy with mediami and tylko on miał do tego prawo. – I nie traktuję tego, jako zakaz (…). Poprzednio, gdy była pani wicepremier Gilowska, mieliśmy zasadę, że wszystkie nasze wystąpienia medialnie są z nią podvadniane. Szefem resort finance is a minister financów. Nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy minister financów jest zaskakiwany wystąpieniami swoich zastępców, o których nic nie wie (…) – powiedział Jacek Dominik.

Jacek Dominik: w KE is wielu ekspertów od podatków, a mało od administracji podatkowej

Odpowiadając na pytania Genowefy Tokarskiej with PSL-UED b. wiceminister mówił, że w latach 90-tych eksperci podatkowi, oceniając uchwalony w 1993 r. univny system VAT has been canceled, it will be bzdzie z tym problem, bowiem przepisy i zachęcają do "karuzeli" – towary przepływają swobodnie, tymczasem administracja nie jest odpowiednio sprawna, brakuje też odpowiedniego przepływu informacji podatkowych.

Jacek Dominik wskazł, że były naciski, aby to zmienić. – Wiem, że to wygląda dziwnie, że tyle lat ktoś rozmawia o rzeczach oczywistych, ale nie dla wszystkich państw członkowskich ten problem je w takiej isti skali. To też zależy od pewnych naleciałości historycznych, pewnych przyzwyczajeń, pewnego podejścia społecznego do przestrzegania prawa – powiedział.

Genowefa Tokarska ubolewała, że ​​nie jesteśmy w stanie przyspieszyć legislacji unijnej, oszuści są szybsi od działań Komisji Europejskiej. – The problem with the European Commission is such that it already exists in the field of expert data, but only in the field of expert data administrations. Co innego wymyśleć przepis prawa materialnego podatkowy, a co innego ocenić okiem eksperta, czy jest on "implementowalny", tzn. czy wprowadzając go jesteśmy w stanie zapewnić ściąganie tego podatku – powiedział b. wiceminister. Według niego wiele razy było tak, že na papierze regulacje "wyglądały super", ale koszt realizacji przewyższał koszty dodatkowych dochodów.

Pytany przez Kazimierz Smolińskiego, czy znal Renatę Hayder, doradcę Minister Rostowskiego, świadek przyznał, że spotkał ją kilka razy w MF, ale nie pamięta, by brała udział w posiedzeniach kierownictwa. Additionally, as early as possible, you will not be able to find the right one by sending a mail to your account, which is very popular with resort finance, and if you are a person with a zealous contract, you will be subject to official travel for the Ministry of Finance.

Komisja śledcza ds. VAT powołana została na początku lipca br. Ma zbadć and ocenić prawidłowość działań rządów PO-PSL związanych z zapewnieniem dochodów z PDV in akcyzy o ewentualne zaniedbania w tym zakresie. Fails from grudnia 2007 r. to October 2015 r. W utasadnieniu uchwały written, already w latach 2007-2015 could be forbidden for the zywisko stopniowego rozszczelnienia system of VAT.

Zgodnie z uchwałą Sejmu powołującą komisję jej prace mają odnosia się w szczególności do działań, zaniedbań i zaniechań m.in. członków rządu, "w szczególności ministra właściwego do spraw budzetu, finansów publicznych i instytucji finansowych, i podległych im funkcjonariuszy publicznych".

msze


Source link

About poland